Tunneldagene 2020

Tunneldagene arrangeres annethvert år og i 2020 skal det hele foregå i Drammen.

Tunneldagene 2020

Kurset har vært

Tid

2.–3. september 2020

Sted

Quality Hotel River Station Drammen

Tunneldagene henvender seg til et bredt publikum innen den norske tunnel- og anleggsbransjen, og vil være relevant enten du representerer byggherre, entreprenør, rådgiver eller leverandør.

Som tidligere år vil Tunneldagene inkludere befaring til et pågående tunnelanlegg. Denne gangen skal vi få besøke utbyggingsprosjektet “Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen”, som er et av landets største jernbaneprosjekt. Det blir befaring både til bergtunnelen (UDK 01) og til løsmassetunnelen (UDK 02).

Som avslutning på programmet første dag, legger vi det faglige bak oss og får en guidet omvisning på Aass bryggeri (Norges eldste) inkl. ølsmaking.

På dag to vil representanter fra de store profesjonelle byggherrene presentere nye og kommende prosjekter. I tillegg blir ulike tidsaktuelle temaer presentert og tatt opp til diskusjon.