Heder og ære

NFF har i utgangspunktet to måter å hedre noen på, dette er ved tildeling av Gullfeiselen og utnevnelse til æresmedlem.

Heder og ære

Æresmedlemskap

Æresmedlemskap er en utmerkelse som NFF deler ut for fremragende innsats for foreningen. Utmerkelsen består av en diplom og deles ut av foreningens leder ved åpning av Fjellsprengningsdagen.

Statuttene som gjelder for æresmedlemskap er:

 • Æresmedlemskap kan tildeles personlige medlemmer av foreningen som har utmerket seg gjennom lang og tro tjeneste i foreningens arbeid.
 • Æresmedlemmer kan delta gratis på foreningens kurs og øvrige arrangement i Norge, inkludert reise og opphold.
 • Æresmedlemmer kan få dekket 50% av reise og opphold i forbindelse med NFF-arrangement i utlandet som de blir invitert til i forbindelse med verv i foreningen (eks. tur for IK).
 • En eller flere æresmedlemskap kan tildeles hvert år, men styret kan også unnlate å dele ut utmerkelsen.
 • Forslag til kandidater for æresmedlemskap kan sendes styret.

Foreningen har utnevnt følgende æresmedlemmer:

 • 1965 Henrik Wergeland ( 1845)
 • 1987 Ludvig A. Baumann ( 2017)
 • 1987 Morten G. Johnsen ( 2003)
 • 1987 Ander M. Heltzen ( 2019)
 • 1988 Per T. Smith ( 2005)
 • 1988 Rolf Selmer Olsen ( 1989)
 • 2003 Aslak Ravlo
 • 2004 Hjalmar Charles Solem ( 2011)
 • 2006 Nils Borge Romslo
 • 2007 Einar Broch
 • 2008 Knut R. Berg
 • 2009 Per Bollingmo
 • 2010 Johannes Hope
 • 2011 Bjørn Nilsen
 • 2012 Ruth Gunlaug Haug
 • 2013 Karl Kure
 • 2014 Magne Paulsen
 • 2015 Fridtjof Andreassen
 • 2016 Eivind Grøv
 • 2017 Thor Skjeggedal
 • 2018 Arnulf Martin Hansen
 • 2019 Jarle Edgar Gausen

Gullfeiselen

Gullfeiselen er en utmerkelse som NFF deler ut for fremragende innsats for norsk bergteknologi. Utmerkelsen består av en statuett og deles ut av foreningens leder ved åpningen av Fjellsprengningsdagen.

Statuttene som gjelder for Gullfeiselen er:

 • Gullfeiselen kan deles ut til personer, såvel som bedrifter, institusjoner og prosjekter som har utmerket seg med en innsats for å fremme norsk bergteknologi.
 • Gullfeiselen kan utdeles hvert år, men styret kan unnlate å dele ut utmerkelsen eller dele ut flere samme år.
 • Forslag til kandidater til å motta Gullfeiselen kan sendes til styret.

Gullfeiselen er blitt delt ut til følgende:

 • 1994 Anders M.Heltzen ( 2019)
 • 1994 Jan Anton Rygh
 • 1995 Trollprosjektet
 • 1996 Andersens Mekaniske Verksted
 • 1997 «Den norske Tunnelarbeider»
 • 1998 Professor Odd Johannessen, NTNU ( 2007)
 • 1999 Statens Vegvesen
 • 2000 DYNO Nobel ASA, Norge.
 • 2001 Morten G. Johnsen ( 2004)
 • 2001 Ludvig A. Baumann ( 2017)
 • 2001 Per T. Smith ( 2005)
 • 2002 Ørsta Stål AS
 • 2003 Professor Einar Broch, NTNU
 • 2003 Professor Arne Myrvang, NTNU
 • 2004 Dr.ing. Olav Torgeir Blindheim ( 2005)
 • 2005 Arve Fauske, DYNO Nobel ASA ( 2009)
 • 2006 Robert Hermansen, SNSK
 • 2007 Tom Richard Olsen, Mesta
 • 2007 Fridtjof Andreassen, Dr.ing. Aas-Jakobsen AS
 • 2008 Tom Melby, NORMET OY.
 • 2008 Hans Petter Torsteinsen, tidligere Høyer Ellefsen AS
 • 2009 Bever Control AS ved Thorvald Wetlesen
 • 2010 Bente Ulvestad
 • 2010 Tom Myran
 • 2011 Nick Barton, Nick Barton & Associates
 • 2012 Statens vegvesen
 • 2013 Arild Neby, Statens vegvesen
 • 2014 Kristen Olav Dahl
 • 2015 Vidar Tveiten
 • 2016 Eystein Grimstad
 • 2017 Heidi Berg
 • 2018 Albert Kristian Hæhre
 • 2019 Filip Erik Bo Dahl