Heder og ære

NFF har i utgangspunktet tre måter å hedre noen på, dette er ved utnevnelse til æresmedlem eller ved tildeling av Gullfeiselen eller Årets grevling.

Heder og ære

Æresmedlemskap

Æresmedlemskap er en utmerkelse som NFF deler ut for fremragende innsats for foreningen. Utmerkelsen består av en diplom og deles ut av foreningens leder ved åpning av Fjellsprengningsdagen.

Statuttene som gjelder for æresmedlemskap er:

 • Æresmedlemskap kan tildeles personlige medlemmer av foreningen som har utmerket seg gjennom lang og tro tjeneste i foreningens arbeid.
 • Æresmedlemmer kan delta gratis på foreningens kurs og øvrige arrangement i Norge, inkludert reise og opphold.
 • Æresmedlemmer kan få dekket 50% av reise og opphold i forbindelse med NFF-arrangement i utlandet som de blir invitert til i forbindelse med verv i foreningen (eks. tur for IK).
 • En eller flere æresmedlemskap kan tildeles hvert år, men styret kan også unnlate å dele ut utmerkelsen.
 • Forslag til kandidater for æresmedlemskap kan sendes styret.

Foreningen har utnevnt følgende æresmedlemmer:

 • 1965 Henrik Wergeland ( 1845)
 • 1987 Ludvig A. Baumann ( 2017)
 • 1987 Morten G. Johnsen ( 2003)
 • 1987 Anders M. Heltzen ( 2019)
 • 1988 Per T. Smith ( 2005)
 • 1988 Rolf Selmer Olsen ( 1989)
 • 2003 Aslak Ravlo ( 2022)
 • 2004 Hjalmar Charles Solem ( 2011)
 • 2006 Nils Borge Romslo
 • 2007 Einar Broch
 • 2008 Knut R. Berg
 • 2009 Per Bollingmo
 • 2010 Johannes Hope
 • 2011 Bjørn Nilsen
 • 2012 Ruth Gunlaug Haug
 • 2013 Karl Kure
 • 2014 Magne Paulsen
 • 2015 Fridtjof Andreassen
 • 2016 Eivind Grøv
 • 2017 Thor Skjeggedal
 • 2018 Arnulf Martin Hansen
 • 2019 Jarle Edgar Gausen
 • 2021 Jan KG Rohde
 • 2022 Ola Ingolf Woldmo
 • 2022 Nils Bjørn Røren
 • 2023 Anne Kathrine Kalager

Gullfeiselen

Gullfeiselen er en utmerkelse som NFF deler ut for fremragende innsats for norsk bergteknologi. Utmerkelsen består av en statuett og deles ut av foreningens leder ved åpningen av Fjellsprengningsdagen.

Statuttene som gjelder for “Gullfeiselen” er:

 • Gullfeiselen kan deles ut til personer, såvel som bedrifter, institusjoner og prosjekter som har utmerket seg med en innsats for å fremme norsk bergteknologi.
 • Gullfeiselen kan utdeles hvert år, men styret kan unnlate å dele ut utmerkelsen eller dele ut flere samme år.
 • Forslag til kandidater til å motta Gullfeiselen kan sendes til styret.

Gullfeiselen er blitt delt ut til følgende:

 • 1994 Anders M.Heltzen ( 2019)
 • 1994 Jan Anton Rygh
 • 1995 Trollprosjektet
 • 1996 Andersens Mekaniske Verksted
 • 1997 «Den norske Tunnelarbeider»
 • 1998 Professor Odd Johannessen, NTNU ( 2007)
 • 1999 Statens Vegvesen
 • 2000 DYNO Nobel ASA, Norge.
 • 2001 Morten G. Johnsen ( 2004)
 • 2001 Ludvig A. Baumann ( 2017)
 • 2001 Per T. Smith ( 2005)
 • 2002 Ørsta Stål AS
 • 2003 Professor Einar Broch, NTNU
 • 2003 Professor Arne Myrvang, NTNU
 • 2004 Dr.ing. Olav Torgeir Blindheim ( 2005)
 • 2005 Arve Fauske, DYNO Nobel ASA ( 2009)
 • 2006 Robert Hermansen, SNSK
 • 2007 Tom Richard Olsen, Mesta
 • 2007 Fridtjof Andreassen, Dr.ing. Aas-Jakobsen AS
 • 2008 Tom Melby, NORMET OY.
 • 2008 Hans Petter Torsteinsen, tidligere Høyer Ellefsen AS
 • 2009 Bever Control AS ved Thorvald Wetlesen
 • 2010 Bente Ulvestad
 • 2010 Tom Myran ( 2021)
 • 2011 Nick Barton, Nick Barton & Associates
 • 2012 Statens vegvesen
 • 2013 Arild Neby, Statens vegvesen
 • 2014 Kristen Olav Dahl
 • 2015 Vidar Tveiten
 • 2016 Eystein Grimstad
 • 2017 Heidi Berg
 • 2018 Albert Kristian Hæhre
 • 2019 Filip Erik Bo Dahl
 • 2021 Frode Mosenget Andersen
 • 2021 Svein Bernt Skarsbø
 • 2022 Norske vannkraftverk v/NTE (Pål Anders Dahl mottok prisen)
 • 2023 LNS AS (Frode Nilsen mottok prisen på vegne av selskapet)

Årets grevling

NFF har i en årrekke hatt æresbevisningene Gullfeiselen og Æresmedlemskap. Etter opprettelsens av NFF-YN in 2010 har man sett et stort engasjement fra de yngre i NFF. Styret ønsker derfor å finne en måte å hedre yngre aktører i bransje som har gjort en fremdragende for Norsk bergteknologi. Utmerkelsen består av en hederlig omtale og en oppmerksomhet. Prisen deles ut av foreningens styre i forbindelse med Fjellsprengningsdagen. I tillegg til å hedre de yngre aktørene vil prisene fungere som en motivasjon for den hedrede for videre innsats og inspirasjon for andre yngre å prestere godt i jobb og bransjesammenheng. I dagen ser man gjerne mot stjernen for inspirasjon. Når man er i en tunnel ser man dessverre ikke stjernen, men om man er heldig kan man se en grevling i taket.

Statuttene som gjelder for “Årets grevling” er:

 • Årets grevling kan deles ut til unge personer (under 35 år) som har utmerket seg med en spesielt god innsats for norsk bergteknologi.
 • Årets grevling kan så vel deles ut til bedrifter, institusjoner og prosjekter som har gjort en særlig innsats for rekruttering eller for yngre aktører i bransjen.
 • Årets grevling kan utdeles til 2-5 aktører hvert år, men styret kan unnlate å dele ut utmerkelsen eller dele ut til kun én dersom ønskelig.
 • Forslag til kandidater til å motta Årets grevling kan sendes til styret

Prisen er tildelt:

 • 2021 Knutsen og Ludvigsen (v/ Øystein Dolmen)
 • 2022 Jessica Ka Yi Chiu
 • 2022 Guro Isachsen
 • 2022 Rolf Martin Myrlund
 • 2022 Helle Ragnethe Fyhn Nilsen