Tall og statistikk

Her finner du tall og statistikk hentet fra egen undersøkelse, tall og grunnlag hentet fra bergindustrien og ITA

Tall og statistikk

Tunnelstatistikken

Statistikken er basert på besvarelser fra de firma som er involvert i slik sprengning. Nøyaktigheten er derfor avhengig av den enkelte besvarelse, og NFF kan derfor ikke påta seg ansvar for riktigheten av tallmaterialet. Likevel må en anta at tallene gir et noenlunde representativt bilde av aktiviteten for hvert enkelt år.

Tunnelstatistikken 2020

I løpet av 2020 ble det tatt ut i alt 4 307 449 faste m3 fra norske tunneler og bergrom. Dette tilsvarer en lengde på 72 266 lm tunnel. Av disse ble 5175 lm boret med TBM. Alt dette ble utført av 22 forskjellige entreprenører. Skanska tok ut mest med 1 000 711 fm3.

Her er hele presentasjonen
Tunnelstatistikken 2020

Her er grunnlagsdata for fordelingen per type tunnel
Grunnlagsdata 2020

Her er grunnlagsdata per entreprenør
Rangsjering 2020

Tunnelstatistikken 2019

I løpet av 2019 ble det tatt ut i alt 3 881 330 faste m3 fra norske tunneler og bergrom. Dette tilsvarer en lengde på 74 598 lm tunnel. Av disse ble 4387 lm boret med TBM. Alt dette ble utført av 21 forskjellige entreprenører. Skanska tok ut mest med 1 033 210 m3.

Her kan du laste ned:
Grunnlagsdata rangering
Grunnlagsdata type prosjekt
Tunnelstatistikken 2019

Tunnelstatistikken 2018

I løpet av 2018 ble det tatt ut i alt 5 824 451 faste m3 fra norske tunneler og bergrom. Dette tilsvarer en lengde på 85 824 lm tunnel. Av disse ble 13 640 lm boret med TBM. Alt dette ble utført av 21 forskjellige entreprenører. Arbeidsfellesskapet  Acciona-Ghella var den som tok ut mest; i alt 1 065 464 m3, med Skanska hakk i hæl med 1 037 863 m3.

Her kan du laste ned:
Tunnelstatistikken 2018,
Grunnlagsdata tunnelstatistikken 2018 og
Rangering tunnelstatistikken 2018.

Tunnelstatistikken 2017

I løpet av 2017 ble det tatt ut i alt 7 844 247 faste m3 fra norske tunneler og bergrom. Dette tilsvarer en lengde på 96 191 lm tunnel. Av disse ble 22 401 m boret med TBM. Alt dette ble utført av 20 forskjellige entreprenører. Arbeidsfellesskapet  Acciona-Ghella var den som tok ut mest; i alt 1 465 106 m3.

Her kan du laste ned:
Tunnelstatistikken 2017 og
Grunnlaget for statistikken 2017.

Tunnelstatistikken 2016

I løpet av 2016 ble det tatt ut i alt 7 271 148 faste m3 fra norske tunneler og bergrom. Dette tilsvarer en lengde på 102 556 lm tunnel. Av disse ble 5 566 m boret med TBM. Alt dette ble utført av 21 forskjellige entreprenører. Veidekke var den som tok ut mest; i alt 1 279 312 m3.

Tunnelstatistikken for 2016 kan du laste ned her.
Grunnlagstallene kan lastes ned her.

Tunnelstatistikken 2015

I løpet av 2015 ble det tatt ut i alt 7 087 377 faste m3 fra norske tunneler og bergrom. Dette tilsvarer en lengde på 105 574 lm tunnel. Alt dette ble utført av 18 forskjellige entreprenører. Skanska var den som tok ut mest; i alt 1 306 546 m3.

Tunnelstatistikken for 2015 kan du laste ned her.
Grunnlagstallene kan lastes ned her

Tunnelstatistikken 2014

I 2014 ble der tatt ut i alt 6 530 240 faste m3 fra norske tunneler og bergrom. Dette var en økning på 465 323 faste m3 i fohold til året 2013. Av det totale volumet ble 112 773 faste m3 boret med TBM.

Tunnelstatistikken for 2014 kan du laste ned her.
Grunnlagstallene kan lastes ned her.

Tunnelstatestikken 2013

I 2013 ble der sprengt ut et rekordstort volum fra tunneler og bergrom i Norge.

Selve Tunnelstatistikken for 2013 kan lastes ned her.
Grunnlagstallene kan lastes ned her.

 

Tunnelstatistikken 2012

2012 ble et rekordår når det gjelder uttak av berg fra tunneler og bergrom.

Tunnelstatistikken for 2012 kan du laste ned her.
Grunnlagstallene kan du laste ned her.

Tunnelstatistikken 2011

Selve statistikken kan du laste ned her.
Grunnlagstallene fra 1971 – 2011 kan du laste ned her.

Tunnelstatistikken 2010

Flott økning av utsprengt bergvolum i 2010 sammenliknet med fjoråret.

Her kan du laste ned Tunnelstatistikken 2010.
Her kan du laste ned grunnlagstallene for Tunnelstatistikken 2010.

Tunnelstatistikken 2009

Sterk nedgang i volum av utsprengt berg i 2009 sammenliknet med 2008.

Tunnelstatistikken kan du laste ned her.
Grunnlagstallene kan lastes ned her.

Tunnelstatistikken 2008

Utsprengt volum fra tunneler og bergrom holdt seg på 2007 nivå.

Tunnelstatistikk 2008 kan lastes ned her.
Tunnelstatistikk 2008 grunnlagstall kan lastes ned her.

Tunnelstatistikken 2007

Fortsatt stigning i uttatt volum under jord.

Last ned Tunnelstatistikk for 2007 her.

Mineralstatistikken

2016 representerer et skille i publisering av mineralstatistikk for Norge. Tidligere år har Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) og Norges geologiske undersøkelse (NGU) sammen publisert statistikken, som vesentlig omhandlet utvinning av mineralske råstoffer. Statistikken for 2016 er annerledes på en måte som i større grad speiler de to etatenes ansvarsområder og roller: DMF som forvalter av råstoffene, leting og utvinning, NGU som forvalter av geologiske databaser og kunnskap om ressurser i bakken. Dette ligger samlet under «Bergvesenets statistikker».

Mineralressurser 2019

Mineralressurser 2018

Mineralressurser i Norge 2017

Mineralressurser i Norge 2016

Mineralressurser i Norge 2015

Mineralressurser i Norge 2013

Mineralstatistikk og bergindustriberetning for 2011

Mineralstatistikk og bergindustriberetning for 2010

Bergvesenets statistikk for 2008

Bergvesenet lager en statistikk over uttak av stein og mineralprodukter. Den oppdateres ca. 1/2 år etter årets utløp.

Tunnelstatistikk fra ITA

NFF er medlem av ITA og det utarbeides en tunnelstatistikk basert på input fra medlemslandene. Norges tall er hentet fra tunnelstatistikken presentert over.

Tunnel Market Survey 2019