Podkaster og filmer

NFF prøver jo å følge med på utviklingen av medier vi kan bruke til å formidle våre budskap. På denne siden vil du finne de utgivelsene vi har hatt for eksempel innen podkaster og film.

Podkaster og filmer

Podkaster

Fremtidens injeksjonsprosedyre

Podkast nr. 1: Berginjeksjon, historikk og bakgrunn

Podkast nr. 2: Hvordan påvirkes injeksjonsarbeidene av kontrakt

og oppgjørsform?

Podkast nr. 3: Forstår bransjen viktigheten av riktig bruk av injeksjonsmidler?

Podkast nr. 4: Bruk av høyt trykk ved injeksjon

Podkast nr. 5: Plan og strategi for injeksjonsarbeidet

Filmer

Dialog mellom bergsprenger og maskinfører

Yrker innen fjellsprengning