Årsmøter

I henhold til NFF sine vedtekter holdes årsmøte i april – juni hvert år. Innkalling sendes til alle medlemmene, mens alle øvrige årsmøtedokumenter legges på hjemmesiden nff.no.

Årsmøter