Utdanningsinfo

Det er mange muligheter til å utdanne seg til en karriere innen fjellsprengningsbransjen. Her vil vi prøve å gi en oversikt over mulige utdanninger og utdanningsinstitusjoner.

Utdanningsinfo

Rekrutteringsfilm for anlegg i berg

NFF har utarbeidet en filmsnutt som viser noe av mangfoldet av kompetanse som vi trenger innen fjellsprengning. NFF er en organisasjon som drives gjennom dugnad.

Stor takk til de medlemsbedriftene som bidro med både personale og timer, herunder nevnes spesielt Veidekke som stilte tunnelanlegget mellom Sinsen og Økern til disposisjon for filmteamet. Selv om det på denne filmen kan virke som alle sprengningsjobber er langt hjemmefra, har utviklingen den siste tiden vært store prosjekter også i nærheten av de største byene.

Ønsker du å vite mer om utdanning hos Opplæringskontoret for bygg- og anleggsteknikk?

Yrkesprofiler i anlegg og bergfag

I folderen om yrkesprofiler kan du lese om hva en skytebas, en formann, en tunnelarbeider, en kontrollingeniør, en ingeniørgeolog og en anleggsmaskinreparatør gjør en vanlig arbeidsdag.

Last ned: NFFs folder om yrkesprofiler i anlegg og bergfag.

Det er mange ulike universitet både i inn- og utland som kan gi deg en bakgrunn som geolog eller ingeniør. Et godt sted å begynne informasjonsinnhenting er Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Det er videre seks landsdekkende videregående skoler som tilbyr yrkesfaglig utdanning innen berg- og anleggsfaget:

I tillegg er det 12 andre videregående skoler som tilbyr aktuelle fag for vår bransje.

Det er også laget en annen informasjonsbrosjyre om mangfoldet vi kan tilby Grensesprengende arbeider for fremtidens miljøløsninger (PDF)

Kort sagt er det mange muligheter for morsomme jobber av alle slag innen vår bransje. Ta gjerne kontakt med nff@nff.no, hvis du lurer på noe mer. Lykke til med yrkesvalget!