NFF > Publikasjoner > Håndbøker

Håndbøker

NFF har gitt ut ulike håndbøker som er tilgjengelige her:

Håndbok nr. 10

Sikkerhet ved arbeid i tunneler og bergrom
Håndboken «Sikkerhet ved arbeid i tunneler og bergrom» er ment å være et hjelpemiddel og en veileder for å fremme sikker drift fra planlegging til ferdigstilt prosjekt. Den består av to deler; del 1 henvender seg i hovedsak til byggherrer, prosjektledere, koordinatorer m.fl. og del 2 beskriver «beste praksis».

Håndboken refererer også til en rekke lover og forskrifter som gjelder for underjordsarbeid.

Håndbok nr. 09

Håndbok for Arbeidsmiljø under jord
Håndboken bygger dels på undersøkelser som ble gjennomført og dokumentert fram til år 2000 ved professor Tom Myran, SINTEF Bygg og miljøteknikk, avd. Bergteknikk, dels på data fra oppfølging av arbeidsmiljø i tunneler gjennom de siste årene ved  Statens institutt for arbeidsmiljø i samarbeide med entreprenører.

Håndboken inneholder henvisninger til aktuelle lover, forskrifter, håndbøker og tekniske rapporter.

 

Håndbok nr. 08

Håndbok for utfører av bergsprengningsarbeid
En innføring i lover og forskrifter som bergsprenger og andre med ansvar for bergsprengningsarbeid må forholde seg til.

Håndbok nr. 07

Håndbok for bestiller av bergspregningsarbeid, 2012

Håndbok nr. 06

Praktisk berginjeksjon for underjordsanlegg, 2010
Der er utarbeidet en presisering i forbindelse med bruk av tabell 5 på side 54 i Håndbok nr. 06. Denne kan du laste ned her. 

Håndbok nr. 05

Tung bergsikring i undergrunnsanlegg, 2008

Håndbok nr. 03

Arbeidsmiljø under jord, 2000

Håndbok nr. 02

Engineering geology and Rock engineering, 2000

Håndbok nr. 01

Berginjeksjon, 1995 – revidert 2002