Kursdokumentasjon fra Digitalisering i anleggsbransjen – del 2

Kurset har vært

Tid

8.–9. januar 2020

Her kan du laste ned kursdokumentasjon fra Digitalisering i anleggsbransjen – del 2.