Digitalisering i tunnelbransjen

Kurset har vært

Tid

10.–11. januar 2018

Her kan du se kursdokumentasjonen for Digitalisering i tunnelbransjen.