Under Oslo – del 3

Da er vi klar for årets første konferanse!

Dag en er helt og fullt viet til “Massehåndtering – neste steg mot nullutslippsby!”

Dag to er viet til muligheter og utfordringer knyttet til utnyttelse av arealet under hovedstaden.

Kurset har vært

Tid

2. mars – 3. februar 2022

Sjekk ut oppdatert program på denne lenken.