Ulik bruk og utnyttelse av berggrunnen

Ulik bruk og utnyttelse av berggrunnen

Kurset har vært

Tid

31. mai – 1. juni 2022

Sted

Clarion hotel & congress, Trondheim

I løpet av disse to dagene i Trondheim vil vi ta for oss pukkverk, gruver, samferdsel og bærekraft, samt utnyttelse over og under jord.
Det er mange spørsmål som kommer opp når det gjelder utfordringen “Ulik bruk og utnyttelse av berggrunnen”. I dette arrangementet skal vi prøve å besvare noen av disse – samt presentere noen løsninger og utfordringer som dukker opp.