Bærekraftig tunnel- og anleggsdrift – hva nå?

Kursdagene i Trondheim

Bærekraftig tunnel- og anleggsdrift – hva nå?

Kurset har vært

Tid

11.–12. januar 2023

09:30 -15:00

Sted

Clarion Hotell og Konferanse Brattøra

Vi tar opp temaet fra Kursdagene 2019 hvor temaet var “Fremtidens tunnel- og anleggsdrift” og prøver å vinkle innholdet mot bærekraftig tunnel- og anleggsdrift – samt forutsigbarhet og håndtering av teknisk og økonomisk risiko.

Stikkord:
– utnyttelse av ressursene
– planlegging av håndtering av masser
– prosjektutvikling – hva kommer når? Rekkefølge
– kutter vi jobber pga økte kostnader?
– hvordan finne risiko for kostnadssprekk?
– entreprenørens måte å tenke på
– et ferdig prosjekt – hvordan gikk det til sist