Tunneldagene 2015

Kurset har vært

Tid

30. april 2015

Tunneldagene er tidligere arrangert i 2006, 2008, 2011, 2013 og 2015. Dette er en møteplass for hele tunnelbransjen – både byggherrer, entreprenører, konsulenter og leverandører. Vi setter fokus på å orientere om prosjekter, dele erfaringer og øke kompetansen innen ulike temaer.