Informasjon og samfunnskontakt

Info og samfunnskontakt har ansvaret å synliggjøre NFF i så stor grad som mulig. De skal bidra til økt rekruttering av medlemmer til foreningen og bransjen. De skal tydeliggjøre hva foreningen står for, samt å bevisstgjøre foreningens medlemmer på viktigheten av å profilere oss som faglig aktør og bidragsyter i samfunnet. Komiteen har også hovedansvaret for nff.no.

Informasjon og samfunnskontakt

Komiteens sammensetning

  • Elin Hermanstad Havik, Statens vegvesen, leder
  • Anne Kathrine Kalager, BaneNOR
  • Elise Mühlbradt, Oslo VAV
  • Anne Merete Gilje, Statens vegvesen
  • Helle Ragnete Fyhn Nilsen, LNS
  • Tone Nakstad, NFF

Komiteens arbeid

Komiteen har fem til seks møter årlig og de har hovedansvaret for NFFs bidrag på Arendalsuka og for å koordinere NFFs stand på to utdanningsmesser og en rådgivermesse årlig. Komiteen sørger for å koordinere NFFs egen stand på Fjellsprengningsdagen, og har også ansvaret for nff.no og NFF sine Facebook sider. Komiteen koordinerer bidrag til ulike publikasjoner og presse forøvrig.

Foreningens profilhåndbok

Vi er opptatt av at det vi holder på med i NFF, skal være gjenkjennbart og et av grepene for å få til det er at det vi gir ut skal følge visse retningslinjer. Disse retningslinjene finner dere i foreningens profilhåndbok.

Logo

Vi har også logoen vår i mange format, flere farger og både på norsk og engelsk, samt i et forkortet format. Ta kontakt hvis du har behov for en annen logo enn det vanlige norske formatet.

Innlegg i samarbeid med Mediaplanet

Fremtidens VA

Made in Norway

Samfunnssikkerhet og beredskap

God massehåndtering gir grønnere by

Fremtidens arbeidsplass er på en anleggsplass

Dyktige damer bygger Norge

Ny forskning på gammelt fjell

Utfordringer i dagen – Løsninger i grunnen I

Utfordringer i dagen – løsninger i grunnen II

Innlegg i samarbeid med Future Media Group