Informasjon og samfunnskontakt

Info og samfunnskontakt har ansvaret å synliggjøre NFF i så stor grad som mulig. De skal bidra til økt rekruttering av medlemmer til foreningen og bransjen. De skal tydeliggjøre hva foreningen står for, samt å bevisstgjøre foreningens medlemmer på viktigheten av å profilere oss som faglig aktør og bidragsyter i samfunnet. Komiteen har også hovedansvaret for nff.no.

Informasjon og samfunnskontakt

Komiteens sammensetning

  • Elin Hermanstad Havik, Statens vegvesen, leder
  • Anne Kathrine Kalager, BaneNOR
  • Anne Merete Gilje, Statens vegvesen
  • Rolf Martin Myrlund, LNS
  • Helle Ragnete Fyhn Nilsen, Skanska
  • Tone Nakstad, NFF

Komiteens arbeid

Komiteen har fem til seks møter årlig og de har hovedansvaret for NFFs bidrag på Arendalsuka og for å koordinere NFFs stand på to utdanningsmesser og en rådgivermesse årlig. Komiteen sørger for å koordinere NFFs egen stand på Fjellsprengningsdagen, og har også ansvaret for nff.no og NFF sine Facebook sider. Komiteen koordinerer bidrag til ulike publikasjoner og presse forøvrig.