Sprengningsarbeider

Årets kurs skal gå på Hamar!

Sprengningsarbeider

Kurset har vært

Tid

10.–11. mai 2022

Sted

Hamar

Grunnet koronapandemien har dette kurset blitt utsatt og flyttet på alle vis, men NFF satser alt på å få arrangert teknisk sprengningskurs for 33. gang på Hamar.

NFF skal være den viktigste kunnskapsarenaen for bruk av berggrunnen. Vårt motto er: Utfordringer i dagen, løsninger i grunnen

Arrangementet avholdes ulike steder fra år til år og har vært innom de fleste større byer eller regioner hvor det utføres mye sprengningsarbeid. Målet er å få med lokale utøvere av faget. I år gir vi igjen utstyrsleverandører og sprengstoffleverandører plass i programmet. Hvilke nyheter har de med seg?

Vi ønsker alle profesjoner som er involvert i sprengningsarbeid, både prosjekteiere, konsulenter, kontrollører, planleggere, entreprenører, sprengningsledere og utførende bergsprengere i gruve-, pukkverk- og anleggsbransjen velkommen til arrangementet for å dele erfaring og skape diskusjoner som er til det beste for bransjen vår.

«Sprengningsarbeider» skal gi faglig påfyll med informasjon, deling av kompetanse og diskusjoner. Det skal være et sted du treffer kollegaer, myndigheter, oppdragsgivere – og gode konkurrenter til to dager med gjensidig nytte for oss alle.

Interesserte firmaer gis anledning til å delta med en posterutstilling, som er lokalisert i nær tilknytning til konferansesalen. For å delta på posterutstillingen beregnes en avgift på kr 5.000,- pr firma. Påmelding til Posterutstillingen forutsetter at man også deltar på konferansen med minst en fullt betalende deltaker. Dersom firma ditt er interessert i å delta på Posterutstillingen, vennligst kryss av for dette på påmeldingsskjemaet.