Spregningsarbeider

Sprengningsarbeider – forsagere og uønskede hendelser – tar vi for lett på faget vårt?

Kurset har vært

Tid

15.–16. mars 2017

15.–16. mars arrangerer Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF) teknisk sprengningskurs for 29. gang. NFFs visjon er «å være den viktigste kunsskapsarena for en bærekraftig bruk av berggrunnen».