Kulturutvalg

Kulturutvalget har ansvaret for at foreningen bidrar til å ivareta og videreutvikle den kulturen som gjennom mange år har preget bransjen. Dette innebærer innsamling og videreformidling av historier, bilder, gjenstander fra fjellsprengningsmiljøet. De har også ansvaret for å lage grunnlaget for eventuelle styrevedtak NFF skal ta i forbindelse med Fjellsprengningsmuseet, og komiteen arbeider tett med Norsk fjellsprengningsmuseums forening (NFSM) om ideer og tips til videreutvikling av museet på Hunderfossen.

Kulturutvalg

Utvalgets sammensetning

 • Nils Borge Romslo, leder
 • Elisabeth Schjølberg, Multiconsult
 • Thor Skjeggedal, Skjeggedal Construction Services
 • Per Bollingmo, Multiconsult
 • Marit Flood
 • Jarle Gausen
 • Nils Røren
 • Arne Myrvang, NTNU
 • Rigmor Hansen
 • Per Zakken Brekke
 • Tone Nakstad, NFF

Utvalgets arbeid

Utvalget har sju møter i løpet av et år. Og disse gjennomføres gjerne i kombinasjon med et besøk på Fjellsprengningsmuseet eller andre museum.

To publikasjoner

Kulturutvalget har vært hovedansvarlig for utarbeidelse og utgivelse av to av foreningens bøker.

Her kan du finne en “oversettelse” av lønnsforhandlingene som er vist som bilde på side 180 i Jubileumsboken.

Samarbeid med Norsk fjellsprengningsmuseum

Sentrale medlemmer i NFF er blant initiativtakerne til Foreningen for Norsk Fjellsprengningsmuseum, og NFF er selvsagt medlem i foreningen for Fjellsprengningsmuseet. NFF bidrar også finansielt ved ulike prosjekt på museet.

Det er Statens vegvesen som gjennom Norsk vegmuseum er hovedansvarlig for driften av Fjellsprengningsmuseet, og NFF støtter opp om dette arbeidet som best vi kan. Vi vil oppmuntre til å besøke anlegget på Hunderfossen og kanskje spesielt til å benytte Berghallen til samlinger av alle slag.

Sjekk ut foreningens egne internettsider: http://fjellsprengningsmuseet.no

Kunstneriske arbeider fra fjellsprengermiljøet

Kulturutvalget i NFF synes det er viktig å få samlet en oversikt over kunstneriske arbeider fra fjellsprengermiljøet. Og det er påbegynt et arbeid med dette som omfatter kunst fra både gruve- og anleggsindustrien.

I dokumentet vist under, vil dere finne begynnelsen på et skjelett som stort sett er hentet stort sett fra egne hyller. For å få mer kjøtt på beinet trengs innspill fra alle gode krefter, og det håper vi at dere kan hjelpe oss med. Så får vi se om vi klarer å få til en kjøttfull skabelon egnet for publisering på en eller annen måte. Alle monner drar, hvis du vet om ett eneste bidrag, setter vi pris på å få informasjon om det. Send mail til nff@nff.no

Vi er oppmerksomme på at noen av kunstverkene som er beskyttet slik at man må søke, evt. betale for benyttelsen. Dette vil vi gjøre når oversikten blir mer fullstendig, slik at den skal publiseres. Vi har begynt med skulpturene.

Lenke til dokumentet