Kulturutvalg

Kulturutvalget har ansvaret for at foreningen bidrar til å ivareta og videreutvikle den kulturen som gjennom mange år har preget bransjen. Dette innebærer innsamling og videreformidling av historier, bilder, gjenstander fra fjellsprengningsmiljøet. De har også ansvaret for å lage grunnlaget for eventuelle styrevedtak NFF skal ta i forbindelse med Fjellsprengningsmuseet, og komiteen arbeider tett med Norsk fjellsprengningsmuseums forening (NFSM) om ideer og tips til videreutvikling av museet på Hunderfossen.

Kulturutvalg

Utvalgets sammensetning

  • Nils Borge Romslo, leder
  • Aslak Ravlo
  • Elisabeth Schjølberg, Multiconsult
  • Thor Skjeggedal, Skjeggedal Construction Services
  • Per Bollingmo, Multiconsult
  • Marit Flood
  • Jarle Gausen
  • Nils Røren
  • Arne Myrvang, NTNU
  • Tone Nakstad, NFF

Utvalgets arbeid

Utvalget har sju møter i løpet av et år. Og disse gjennomføres gjerne i kombinasjon med et besøk på Fjellsprengningsmuseet eller andre museum.

To publikasjoner

Kulturutvalget har vært hovedansvarlig for utarbeidelse og utgivelse av to av foreningens bøker.

Samarbeid med Norsk fjellsprengningsmuseum

Sentrale medlemmer i NFF er blant initiativtakerne til Foreningen for Norsk Fjellsprengningsmuseum, og NFF er selvsagt medlem i foreningen for Fjellsprengningsmuseet. NFF bidrar også finansielt ved ulike prosjekt på museet.

Det er Statens vegvesen som gjennom Norsk vegmuseum er hovedansvarlig for driften av Fjellsprengningsmuseet, og NFF støtter opp om dette arbeidet som best vi kan. Vi vil oppmuntre til å besøke anlegget på Hunderfossen og kanskje spesielt til å benytte Berghallen til samlinger av alle slag.

Sjekk ut foreningens egne internettsider: http://fjellsprengningsmuseet.no