Kulturutvalg

Kulturutvalget har ansvaret for at foreningen bidrar til å ivareta og videreutvikle den kulturen som gjennom mange år har preget bransjen. Dette innebærer innsamling og videreformidling av historier, bilder, gjenstander fra fjellsprengningsmiljøet. De har også ansvaret for å lage grunnlaget for eventuelle styrevedtak NFF skal ta i forbindelse med Fjellsprengningsmuseet, og komiteen arbeider tett med Norsk fjellsprengningsmuseums forening (NFSM) om ideer og tips til videreutvikling av museet på Hunderfossen.

Kulturutvalg

Utvalgets sammensetning

  • Nils Borge Romslo, leder
  • Aslak Ravlo
  • Elisabeth Schjølberg, Multiconsult
  • Thor Skjeggedal, Skjeggedal Construction Services
  • Per Bollingmo, Multiconsult
  • Marit Flood
  • Jarle Gausen
  • Nils Røren
  • Arne Myrvang, NTNU
  • Tone Nakstad, NFF

Utvalgets arbeid

Utvalget har sju møter i løpet av et år. Og disse gjennomføres gjerne i kombinasjon med et besøk på Fjellsprengningsmuseet eller andre museum.