Tredjepartskontroll – venn eller fiende?

Klar for årets temadag!

Kurset har vært

Tid

7. mai 2024

12:30 -16:30

Uavhengig kontroll, tredjepartskontroll, sidemannskontroll, utførelseskontroll, utvidet kontroll. Har du stålkontroll?

NFF har satt sammen en temadag som tar for seg regelverk, praksis og erfaringsutveksling for å belyse disse temaene og bidra til en større forståelse og meningsutveksling. Vi vil også få innsikt i det pågående arbeidet med oppdatering av Eurokode 7 og hva dette vil bety for vårt fagområde og tilgrensende fag.

Ønsker du å delta på generalforsamlingen som starter etter temadagen? Meld deg på her. Etter generalforsamlingen serveres det middag, husk å krysse av for dette når du melder deg på.