NFF Temadag 2015

NFF arrangerer årlig en temadag, som tar for seg et tema som er høyaktuelt. Temadagen arrangeres som regel i april, i tilknytning til NFFs årsmøte.

Kurset har vært

Tid

5. mai 2015

Her kan du se kursdokumentasjonen for NFFs Temada 2015.