Jubileumskonferanse

NFF er 60 år i 2023 og dette vil vi markere med en egen jubileumskonferanse åpen for alle interesserte!

Jubileumskonferanse

Kurset har vært

Tid

9. februar 2023

11:00 -16:00

Sted

Ingeniørenes hus - Festsalen

Vi vil i løpet av ettermiddagen den 9. februar ta oss tid til å løfte blikket litt. Om vi ikke får svar på alle de etterfølgende spørsmålene i løpet av dagen, så vil de ulike foredragene gi oss et oppdatert grunnlag for videre refleksjon knyttet til tiden som har vært og tiden som kommer.
– Hvordan er utsiktene for samferdselssektoren?
– Hva skjer videre med krigen i Ukraina?
– Hvordan vil dette påvirke samfunnsøkonomien fremover?
– Hvordan ser NTNU på videreutviklingen av bransjen vår – hva blir viktig fremover?
– Vi har hatt en meget positiv utvikling av arbeidsmiljøet i bransjen vår, men hva må fortsatt ta tak i?
– Hvordan vil digitale løsninger påvirke fremtiden vår?