Digitalisering i tunnelbransjen

Bli bedre på det digitale! Kurset vil ha fokus på digitale terrengmodeller, data fra forundersøkelser, geologiske kart og annen underlagsdata som er mye brukt.

Kurset har vært

Tid

30.–31. januar 2024

09:00 -17:00

Sted

Clarion hotell Brattøra

Kurset retter seg mot byggherrer, rådgivere og entreprenører som har interesse av å forstå modeller i tunnelbransjen bedre. På dag 1 vil ulike grunnlagsdata bli presentert samt at det vil være eksempler på bruk av modeller i prosjekter. Det vil også være en oppgave rundt hvordan utviklingen på modeller har vært og hvordan dette kan utvikles videre i tunnelbransjen.

På dag 2 vil det være et kurs i programmet Leapfrog, der Seequent kurser deltagerne gjennom hvordan programmet og ulike modeller er bygget opp.
NB! Hver og den deltaker må selv ha med egen PC og Leapfrog System Requirements må være installert før man kommer på kurset. Klikk her for med informasjon ang Leapfrog