Under Oslo

Lurer du på hva som skjer under overflaten? Delta på konferansen og bli orientert om tunnelprosjektene som er under planlegging i Oslo fremover. Både norske og internasjonale aktører forteller om spennende utfordringer og mulige løsninger.

Under Oslo

Når omfattende tunnelprosjekter skal gjennomføres, møter man mange utfordringer. Vi kan nevne vanskelig geologi, strenge krav til innlekkasje, alunskifer, kvikkleire kombinert med strenge krav til støy, støv og utslipp av alle slag. Av løsninger er det flere muligheter knyttet til både boring og sprengning, og til TBM.

Det er mange dyktige folk, både i Norge og i andre land, som skal jobbe sammen for å få til dette på best mulig måte for byen. Internasjonal komité i Norsk forening for fjellsprengningsteknikk (NFF) inviterer derfor til en todelt konferanse, som vi har kalt «Under Oslo». I løpet av disse to dagene vil ulike etater presentere sine prosjekter, vi gjennomgår utfordringer, krav og muligheter, samt at flere aktører vil dele sine erfaringer.

Del 1 gikk av stabelen 19. juni (Gikk i hovedsak på norsk)

Her er presentasjonene fra 19. juni: Alt sammen Under Oslo 20190619

Del 2 går av stabelen 29. august (Vil gå på engelsk)

Her er programmet: Invitasjon til del 2 av Under Oslo