NFF i media

NFF hadde egen stand på utdanningsmessen på Lillestrøm i januar, og det ble lagt merke til. Vi ble kontaktet av flere interessenter som jobber med diverse bilag i landets største aviser. Og idag ble det foreløpig siste i rekken distribuert.

Dette er fra bilag til aftenposten 12. februar – full distribusjon. Det er ikke så lett å se vårt i bidrag i denne utgaven , men du finner det redaksjonelle innholdet midt på side 10 og annonsen vår på side 21.

Dette var bilag til Aftenpostens papirutgave i Oslo/Akershus 21. mars
http://www.samfunnsutvikling.com/infrastruktur/sprenge-eller-bruke-tunnelboremaskin-slik-bygger-man-tunnel-i-norge
Her er hele bilaget Bro_og_tunnel_lav

Dette er fra dagens bilag til Finansavisen
http://www.samfunnsutvikling.com/-vi-har-blitt-veldig-gode-paa-aa-bygge-sikre-tunneler
Dette er hele bilaget Fremtidens_veinett

Hvis du har ideer til å få ut informasjon om det vi er opptatt av i NFF, så ta kontakt med oss på nff@nff.no.