Temakveld om byggetid

Ny modell og hva kan vi lære av de konfliktene som har vært?

Kurset har vært

Tid

16. juni 2022

17:30 -22:00

Sted

Ingeniørenes hus


Konflikt knyttet til byggetid på tunnelprosjekter har vært en gjenganger i norske rettsaler. Det er viktig at vi lærer av det som har skjedd, slik at denne typen konflikter reduseres. NFF har derfor satt dette på dagsorden 16. juni klokken 17.30 i Ingeniørenes hus.

17:30 Sindre Log, leder av Internasjonal komite, ønsker velkommen
17:40 Amund Bruland, professor ved NTNU, «EBA-modellen» for tunnelbyggetid
18:10 Jørgen Aardalsbakke, advokat hos Grette, Svegatjørn-saken
18:40 Finn Eirik Winther, advokat hos Føyen, Nordnes-saken

Som vanlig er tidspunktene kun antydningsvise. Vi får god tid til å snakke sammen og ikke minst nyte av den planlagte serveringen som etter hvert har blitt ganske tradisjonell.