Temakveld

Dette er den første temakvelden i en serie på fire med krysskulturell trening.

Temakveld

Kurset har vært

Tid

4. mai 2023

17:30

Sted

Ingeniørenes hus

Etter ønske fra flere av våre medlemmer, så har vi nå satt opp et lite program for krysskulturell trening i samarbeid med Flo-Global. Programmet er basert på Geert Hofstedes seks dimensjoner for kultur. Programmet vil gå over fire ettermiddager spredt utover året. Hver temakveld vil inkludere praktiske øvelser og spesifikke eksempler, og det man vil sitte igjen med er en bedre forståelse av hva kultur er, og hvordan dette påvirker oppførselen vår.

Deltakerne vil bli godt kjent med Hofstedes modell, og de vil kunne bruke denne i sitt daglige virke i en hverdag med ulike internasjonale relasjoner. Deltakerne vil også få mulighet til å gjennomføre fylle ut et spørreskjema, «Hofstedes Kultur på arbeidsplassen» TM, som resulterer i en egen individuell kulturell profil. Denne får man til redusert pris, og vil være et godt grunnlag for å forstå egne preferanser i forhold til andre kulturer.

Man vil ha godt utbytte av en enkeltstående kveld, men får selvsagt full uttelling ved deltakelse på alle fire kveldene. Vi vil utstede kursbevis for de som deltar på alle fire temakveldene.