Temadag og årsmøte

Både temadag og generalforsamling er et hybridarrangement, man kan delta både fysisk og digitalt

Kurset har vært

Tid

3. mai 2022

12:30 -20:00

Sted

Ingeniørenes hus, Kronprinsens gate 17

Tradisjon tro kjører vi temadag etter lunsj og årsmøtet og middag etter like etter temadagen.

Fremtidens injeksjonsprosedyre II – hvor går veien videre?

De enkle prosjektene er bygget, så vanskelighetsgraden øker og behovet for riktig injeksjon for å redusere tid, kostnader og utslipp følger utviklingen. Hvordan skal bransjen utvikle seg innen injeksjonsteknikk og hvordan skal injeksjonsarbeidene utføres i fremtiden? I en tid der miljøfokuset skjerpes. Det er nok av utfordringer og vi som bransje må ta tak i disse.

Lenke til temadag skal være sendt til de som har meldt seg på.

Lenke til årsmøtet:

Lenke til chatten til årsmøtet: