Sprengningsarbeider

Trenger du faglig påfyll? Årets konferanse har møtestart torsdag morgen og holder på til lunsj på fredag og vi håper mange kan bli med!

Kurset har vært

Tid

7.–8. mars 2024

09:00 -12:00

Sted

River station hotell i Drammen

NFF arrangerer “Sprengningsarbeider” for 35. gang i Drammen – samme sted som foregående år. Da vi fikk positive tilbakemeldinger på sted og spesielt tilgjengelighet etter fjorårets kurs, gjør vi dette en gang til.

NFF skal være den viktigste kunnskapsarenaen for bruk av berggrunnen.

Vårt motto er: Utfordringer i dagen, løsninger i grunnen.

Målet er å få med lokale utøvere av faget, vi gjør derfor igjen endringer i kursopplegget for best mulig få med de ute i praktisk sprengning med på kurset. Vi gjør dette basert på de tilbakemeldinger vi fikk etter kurset i 2023. Vi skjønner at turnus, lange arbeidsdager og produksjon er vanskelig å tilpasse, men vi håper det er mulig å få med flere av utførende – dere er en svært viktig gruppe for alle fjellarbeider som utføres i Norge. Vi ønsker alle profesjoner som er involvert i sprengningsarbeid, både prosjekteiere, konsulenter, kontrollører, planleggere, entreprenører, bergsprengningsledere og utførende bergsprengere i gruve-, pukkverk- og anleggsbransjen velkommen til arrangementet for å dele erfaring og skape diskusjoner som er til det beste for bransjen vår. “Sprengningsarbeider” skal gi faglig påfyll med informasjon, deling av kompetanse og diskusjoner. Det skal være et sted du treffer kollegaer, myndigheter, oppdragsgivere – og gode konkurrenter til to dager med gjensidig nytte for oss alle.