Fremtidens injeksjonsprosedyre

Fremtidens injeksjonsprosedyre – hvordan ser den ut? Bli med – både på oppbygging av kurset og på selve kurset i september!

Fremtidens injeksjonsprosedyre

Kurset har vært

Tid

1.–2. november 2021

Sted

Clarion hotell og konferanse Brattøra Trondheim

TIGHT-prosjektet ble avsluttet sommeren 2018 og en samlerapport ble delt med bransjen våren 2020. Det er nært 20 år siden prosjektet Samfunnstjenlige tunneler lanserte sine anbefalinger til bransjen knyttet til berginjeksjon, NFF’s Håndbok nr. 06 i Berginjeksjon ble oppdatert for 10 år siden, og mye er endret i løpet av disse 10-årene frem til i dag.

Mange mener det er behov for å tilpasse injeksjonsprosedyrene våre til de er erfaringer og den kunnskap som har tilflytt bransjen i denne perioden, samtidig som tunneldriving i enda større grad finner sted og vil fortsette å finne sted i urbane områder. Dette har betydning for hvordan injeksjonsarbeidene forventes å bli utført i fremtiden.

Hvor går så veien videre for fremtidens injeksjonsprosedyre?

Kan, eller må, injeksjonsprosedyrene endres for å optimalisere dette arbeidet, samtidig som man tar hensyn til varierende grunnforhold, krevende omgivelser, strenge krav og fokus fra omgivelsene/publikum/media og politikere?

Vi vet i dag at kostnadsandelen og tiden man bruker på injeksjonsarbeider når tunneler drives i urbane strøk er stadig økende, spørsmålet som legitimt kan stilles er knyttet til hvordan vi kan bruke empiri og teoretisk kunnskap til en slik optimalisering?

Dette er en viktig bransjeutfordring og derfor ønsker vi nettopp ditt bidrag til å utvikle fremtidens injeksjonsprosedyre. Programmet er under utvikling, komiteen lager podkast 1 gang pr måned om viktige temaer som bør med i kursprogrammet disse to dagene i september 2021. Lytt og kommenter på sendingene. Bransjen trenger å dra denne utviklingen sammen – så still opp og bidra i dette arbeidet, dette kurset skal bli et kurs med en ganske annen tilnærming enn de vi har gjort i NFF-regi tidligere.

Lytt til podkastene som blir lagt ut med jevne mellomrom – og send gjerne dine kommentarer til komiteen. Bruk e-postadressen: siri.engen@tekna.no og skriv i emnefeltet: Fremtidens injeksjonsprosedyrer.

Lenke til podkaster og filmer