Digital temakveld for bergsprengere

Hovedtema er rystelser i forbindelse med bergsprengning.

 

Kurset har vært

Tid

8. november 2023

18:00 -20:00

Vi vil få innlegg fra:

Tone Nakstad, BfF

Øystein Topstad, DSB

Harry Herland, Multiconsult

Morten Lorentzen, Follo fjellsprengning