NFF > Foreningen > Årsmøter

Årsmøter

I henhold til NFF sine vedtekter holdes Årsmøte i april – juni hvert år. Innkalling sendes til alle medlemmene, mens alle øvrige årsmøtedokumenter legges på hjemmesiden nff.no.

Årsmøte 2017

Årsmøtedokumenter for 2016 kan lastes ned her

Protokoll fra Årsmøte 2016 kan lastes ned her

Årsmøte 2016

Årsmøtedokumenter for 2015 kan lastes ned her

Protokoll fra Årsmøte 2015 kan lastes ned her

Årsmøte 2015

Årsmøtedokumenter for 2014 kan lastes ned her.

Protokoll fra Årsmøte 2014 kan lastes ned her.