Årsmøter

I henhold til NFF sine vedtekter holdes årsmøte i april – juni hvert år. Innkalling sendes til alle medlemmene, mens alle øvrige årsmøtedokumenter legges på hjemmesiden nff.no:

Ekstraordinær generalforsamling 22. november 2018
Sakspapirer kan lastes ned her

Årsmøte 2018
Årsmøtedokumenter kan lastes ned her
Protokoll kan lastes ned her

Årsmøte 2017
Årsmøtedokumenter kan lastes ned her
Protokoll kan lastes ned her

Årsmøte 2016
Årsmøtedokumenter lastes ned her
Protokoll kan lastes ned her

Årsmøte 2015
Årsmøtedokumenter kan lastes ned her.
Protokoll kan lastes ned her.