Valgkomiteen ønsker innspill

 

 

 

 

 

Valgkomiteen ønsker innspill

Generalforsamlingen for NFF er satt til 3. mai. Tradisjon tro, blir det et faglig arrangement etter lunsj og årsmøte etter arbeidstid. Både styret, desisorer, revisorer og ikke minst valgkomiteen er i gang med forberedelse av generalforsamlingen. Vi håper selvsagt at mange kommer både på temadag og årsmøte. Og i 2022 håper vi på at vi også kan samles til middag i etterkant av møtet.

I henhold til vedtektene ønsker valgkomiteen innspill til styremedlemmer innen 25. mars 2022.

Vi vil samtidig minne om at fristen for saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest fire uker før annonsert møtedag. Formelt er dette 5. april, men det er ingen grunn til å vente til fristen. Vi skal legge ut alle sakspapirene ca 8. april, så jo før desto bedre.

Både kandidater til styret og eventuelle saker kan sendes på mail til nff@nff.no.