Valg av nytt styre

Dette står i vedtektene om valg av nytt styre:

Valg av styremedlemmer forberedes og fremlegges av valgkomiteen i form av en innstilling. Andre valg forberedes og fremlegges av styret i form av en innstilling. Medlemmer av NFF kan fremme egne forslag til kandidater, men må gjøre dette innen oppgitt frist gjennom valgkomiteen eller styret. I valgkomiteens henholdsvis styrets fremlegg skal det også fremgå en oversikt med navnet på alle kandidatene som har vært foreslått. Det er anledning å stemme på alle kandidater som er foreslått rettidig.

For at vi skal rekke å inkludere dette i sakspapirene til generalforsamlingen 14. mai, må dette være generalsekretær i hende senest innen 11. april. Send eventuelle forslag til nff@nff.no.