Tunneler i mange lag

Nå er det hull hele veien gjennom fra Tau og ut i mange ender i Stavanger. Det er alltid gøy for oss tunnelfolk.

Ronny Sætrelid hadde mye interessant å fortelle på turen under bakken i Eiganestunnelen. Formålet med prosjektet er å lage et fastlandssamband mellom Ryfylke og Nord-Jæren, samt bygge nytt fastlandssamband mellom Hundvåg og Stavanger sentrum. Eiganestunnelen er en del av E39 Kyststamvegen mellom Kristiansand og Trondheim. Prosjektet skal åpnes for trafikk i 2019.

Liten overdekning gjorde det nødvendig med innsprøyta «fagverksbuer» i den ene rømningstunnelen.

Her er en 3-D tegning av hovedløpene i dette mylderet av tunneler. I tillegg kommer tverslag, rømningstunneler og «fjellhaller» til tekniske rom.

Ronny Sætrelid anbefales som guide og han skal følge opp etterarbeidene fram til åpning om et par år. NFF ønsker prosjektgjengen lykke til med neste etappe på dette store vegprosjektet.