Tid for temakvelder

Tid for temakvelder

Noe av den viktigste aktiviteten i NFF er å tilby nettverksarenaer, som kurs og konferanser. Dette er litt vanskelig for tiden, men vi lar oss ikke stopp og har funnet ut at korte temakvelder på Teams eller liknende er noe av det beste vi kan tilby i disse dager. Vi gjennomførte nettopp en temakveld for bergsprengere i samarbeid med Bransjerådet for Fjellsprengning. Over 130 deltakere tok seg tid til å høre hva DSB, Statens vegvesen og Nye veier hadde å fortelle knyttet til gjenstående sprengstoff og andre risikoforhold knyttet til bergsprengning.

Torsdag 18. februar braker det løs igjen. Denne gangen er det “Trygge byggegroper i kvikkleire” som står på agendaen. Dette er veldig aktuelt når vi vet at mange av våre tunneler også i framtiden må forholde seg til kvikkleira og dens spesielle egenskaper. Vi går litt tilbake i tid, og får et dypdykk inn i vurderingene som ble gjort ved bygging av Strindheimtunnelen som ble åpnet for trafikk i 2014.

Foto: News.cision.com/NCC