Snart tid for generalforsamling

Tradisjon tro, minner vi om at eventuelle kandidater til styret i foreningen må være valgkomiteen i hende innen 9. april 2024.

Eventuelle saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen 7. mai, må også være oss i hende innen 9. april 2024.

Begge deler kan sendes nff@nff.no.

Snart tid for generalforsamling