Snart nytt hull gjennom Ulriken

Tirsdag 29. august vil Ulrikke se dagens lys på Bergenssiden av den nye jernbanetunnelen gjennom Ulriken.

Tirsdag 29. august vil Ulrikke se dagens lys på Bergenssiden av den nye jernbanetunnelen gjennom Ulriken.

Da vi var på besøk på onsdag morgen, var det 110 meter fjell igjen før Ulrikke ser dagens lys på Bergenssiden av det nye løpet av tunnelen mellom Arna og Bergen. Det er et imponerende maskineri, eller skal man heller si fabrikk, som nå har boret seg gjennom fjellet. Hele TBM-en er 152 meter lang, har egne opplegg for bolting, gysing og sprøyting bak selve borhodet, som er 9,3 meter i diameter.

Takk til Guro Isachsen og Kåre Bjørn Solhaug for god guiding!’

Her er modellen av hele maskineriet, veldig grei for å vise alt som foregår i det 152 meter lange toget
Egen sprøyterigg som en del av TBM-en
På disse fire skjermene har «sjåføren» full kontroll på de fleste operasjoner
Det blir en annen standard på togene som skal gå i rute når tunnelen åpner for trafikk
Guro Isachsen sammen med han som har ansvaret for gyseblandinga til boltene