Skriv sjøl!

Overskriften er hentet fra tittelen på Teknas veileder for effektiv samfunnskontakt. Veilederen ble utgitt våren 1993, men er like gyldig i dag. Her finner du tips om skrivemåte, Finn-Erik Vinjes 10 språkvettregler og et avsnitt om forhold til media generelt.

Fem sider med navn og telefaxnummer på viktige kontakter i Storting og Regjeringskontorer er utelatt som foreldet. Tekna, den gang Norske Sivilingeniørers Forening NIF med Berit Kvæven i presidentstolen, så seg lei på teknologenes fravær i den pågående samfunnsdebatten. Styret innså imidlertid, at det er svært mange spørsmål i samfunnsdebatten der en forening som Tekna (eller NFF) vanskelig kan ha subjektive synspunkter. Enkeltmedlem og medlemsgrupper derimot står fritt, bør bruke sin kompetanse, vise vei og ”rettlede” villfarne medborgere. Dette gjelder også i dag. Grunnlaget er på plass med kunnskap, ideer, erfaring og mer.

Ikke alle er godt forspent når tekster skal formuleres. I Veilederen finner du støtte.

Berit og Styret ble godt assistert av (den gang) NIFs informasjonssjef cand. polit. Tom H. Dalbak som skrev det meste.

Fortsatt er moralen: Teknologer må på banen.

Last ned Skriv skjøl (pdf)