Regional samling for unge tunneldrivere i Kiruna

Svenska Berggruppen för Yngre Medlemmar (BYM) i samarbeid med ITAYM avholdt regional nettverkssamling i Kiruna 5.-6. oktober 2017. Ragnhild og Marcus fra NFF-Yngres Nettverk tok turen nordover for å delta på samlingen og bli litt kjent med våre svenske naboer.

Nettverkssamlingen var i første omgang et tilbud til skandinaviske bergfolk for å bli kjent med hva som skjer i regionen og for å kunne knytte kontakter på tvers av landegrenser. ITAYM (International Tunneling Assosiasjon Young Members) har tidligere arrangert lignende samling i Sveits med stort hell. Hele 34 ivrige yngre deltagere tok turen til Kiruna. Sverige var naturlig nok sterkest representert, men fem nordmenn og to sveitsere hadde også funnet veien til Kiruna.

Dag én inneholdt presentasjoner av de yngre nettverkene både internasjonalt og lokalt. Ragnhild stod for Norges bidrag og holdt en strålende presentasjon av NFF YN. Deretter fikk vi høre litt om store pågående og kommende prosjekter i Norden. Fredrikke og Marcus fra Follobanen fortalte om kompleksiteten ved å bygge nytt dobbeltspor i bynære strøk, før vi fikk høre om noen av Trafikverkets kommende svære prosjekter. Det skal bli nok å bryne seg på i de kommende år for svenske tunnelingeniører!

Etter flere interessante foredrag var det tid for felles middag og mingling. Stemningen var meget god og ikke alle var like klare til å dra når baren til slutt stengte.

Gruvebesøk

Dag to startet med felles frokost og mange trøtte fjes. Det tok likevel ikke lange tiden før folk våknet til liv og vi satt på bussen på vei ned i Kirunas gruver. LKAB (som driver gruvene i Kiruna) stilte med guide. Vi ble kjørt 500 m ned under bakken til besøkssenteret som de har anlagt i en eldre del av gruva. Gruva er en av verdens største underjordiske jernmalmgruver og har over 500 km veier under jord. I dag foregår driften på rundt 1300 m under overflaten, men en regner med at malmkroppen strekker seg ned mot 2000 m. I besøkssenteret fikk vi en god presentasjon av LKAB og vi fikk høre litt om forsøk med hydraulisk splitting. Gruvene plages stadig av jordskjelv som en konsekvens av de store uttaket av malm. Håpet er at ved å splitte opp fjellet vil en kunne spre spenningene i berget utover ett større område og forhåpentligvis kunne redusere rystelsene fra skjelv.

Yngres nettverk takker Svenske Berggruppen (BYM) for et veldig bra arrangement!