Proceedings fra WTC 2017 i Bergen

Hvis du ønsker å kjøpe den komplette PDF-versjonen av “Proceedings” fra WTC 2017 i Bergen, så følg instruksjonene under:

1. Betal inn til:

Norsk forening for fjellsprengningsteknikk
Postboks 2752 Solli
0204 Oslo

Kontonr: 6219 05 61238
Beløp 1500 NOK

Merk innbetaling med e-mailadressen din

2. Du vil motta din pdf på den oppgitte e-mailadressen så fort vi har beløpet stående på vår konto, og vi stoler på at du ikke distribuerer din versjon til andre.