Populær temakveld i Arendal

I går ble det gjennomført en temakveld for fjellsprengere på den nye Sam Eyde videregående skole i Arendal. 45 kvinner og menn var samlet for å lære mer om den nye forskriften og få anledning til å møte likesinnede. Leder av Bransjerådet for Fjellsprengning, Olaf Rømcke innledet kvelden med kort informasjon om Bransjerådet og Norsk forening for fjellsprengning.

Deretter gikk Per Isdahl fra DSB gjennom de viktigste endringene i den nye forskriften. Det er verdt å oppdatere seg på hele forskriften, men de største endringene er knyttet til virksomhetens plikter. Det er ingen endringer i sertifiseringen som bergsprenger eller bergsprengningsleder. Takket være engasjerte deltakere ble det en nyttig diskusjon knyttet til forsagere, bruk av ulike tennere og ellers tolkninger av de ulike definisjonene i forskriften.

Harald Fagerheim har i mange år jobbet med fjellsprengning gjennom ulike roller i Statens vegvesen, og han hadde med seg et arsenal av erfaringer som han presenterte for forsamlingen. Han kunne også fortelle at de som en av de største byggherrene på dette området har valgt å legge inn strengere retningslinjer enn forskriften krever. Dette var blant annet knyttet til transport av sprengstoff, sprengnings- og salveplaner. De jobber også massivt med å bygge opp kompetanse i egne rekker for å tydeliggjøre byggherrerollen knyttet til sprengningsarbeid.

Ellers var det diskusjoner knyttet til varsling av uønskede hendelser, både Isdahl og Fagerheim understreket viktigheten av dette. Bare på den måten kan vi lære av det som skjer, slik at bransjen i fellesskap kan gjøre det tryggere å arbeide med sprengstoff. Fagerheim oppfordret forsamlingen til å oppsøke vegvesen.no der de jevnlig legger ut «Læring etter hendelse» slik at alle kan lære av det de erfarer.

For de ivrigste deltakerne fikk vi omvisning på de nye områdene for Sam Eyde vgs, en tipp topp moderne skole som utdanner fagfolk til vår bransje.

Neste temakveld blir i Stavanger 31. oktober