Yngres nettverk

Yngres nettverk har ansvaret for å bidra i rekrutteringsarbeidet og har studenter og yngre medlemmer som hovedmålgruppe. Dette gjøres både gjennom sosiale og faglige arrangement og direkte rekrutteringstiltak knyttet til skoler (ungdomsskoler, videregående skoler og fagskoler) og universitet.

Yngres nettverk

Etablering av Yngres nettverk

Yngres nettverk i NFF ble startet i 2010 for å skape en samlingsplass for yngre folk bransjen. Etter hvert har rekruttering til bransjen også blitt et viktig arbeidsområde. Dette har blitt en suksess, og hovedstyret ser at Yngres nettverk bidrar til skape nytenking i måten vi jobber på og tilbudet vi kan gi våre medlemmer.

Styret i Yngres nettverk består av

• Joakim Navestad Hansen, Oslo Vann og avløpsetat (leder)
• Marit Bergsland Hansen, Veidekke
• Chatrine Gremmertsen, Veidekke
• Helle Nilsen, LNS
• Åshild Hamre, Baneservice
• Henrik Aas, AF Gruppen
• Halvor Dahle, Veidekke
• Susanne Moseid Bryhni, Studentrepresentant NTNU
• Jonathan Handke, Studentrepresentant UiO

Arbeidet i Yngres nettverk

Yngres nettverk arrangerer 2-4 samlinger årlig med fokus på spennende foredrag rundt teknologi og aktulle problemstillinger i tiden. Dette skal gjøre at det svært attraktivt for bedriftene at de yngre medarbeiderne deltar på samlingene.

Yngres nettverk arrangerer dessuten bransjekvelder på NTNU og UiO 1-2 ganger i året.