Yngres nettverk

Yngres nettverk har ansvaret for å bidra i rekrutteringsarbeidet og har studenter og yngre medlemmer som hovedmålgruppe. Dette gjøres både gjennom sosiale og faglige arrangement og direkte rekrutteringstiltak knyttet til skoler (ungdomsskoler, videregående skoler og fagskoler) og universitet.

Yngres nettverk

Etablering av Yngres nettverk

Yngres nettverk i NFF ble startet i 2010 for å skape en samlingsplass for yngre folk bransjen. Etter hvert har rekruttering til bransjen også blitt et viktig arbeidsområde. Dette har blitt en suksess, og hovedstyret ser at Yngres nettverk bidrar til skape nytenking i måten vi jobber på og tilbudet vi kan gi våre medlemmer.

Styret i Yngres nettverk består av

 • Ragnhild Rostad, Trøndelag Fylkeskommune (leder)
 • Joakim Navestad Hansen, BaneNOR
 • Anne-Line Ferstad, Sweco
 • Aida Tusha, Lundgrens
 • Åshild Hamre, Studentrepresentant UiO
 • Helle Ragnete Fyhn Nilsen, Skanska
 • Chatrine Gremmertsen, Studentrepresentant UiO
 • Christian Haugen Svendsen, BeverControl
 • Ingrid Margrethe Olaisen Hagen, Rambøll
 • Marcus Fritzø Lawton, Multiconsult
 • Marit Bergsland Hansen, BaneNOR
 • Ingrid Skjønborg, Studentrepresentant NTNU

Arbeidet i Yngres nettverk

Yngres nettverk arrangerer 2-4 samlinger årlig med fokus på spennende foredrag rundt teknologi og aktulle problemstillinger i tiden. Dette skal gjøre at det svært attraktivt for bedriftene at de yngre medarbeiderne deltar på samlingene.

Yngres nettverk arrangerer dessuten bransjekvelder på NTNU og UiO 1-2 ganger i året.