Utviklingskomite

Utviklingskomiteen har ansvar for foreningens løpende prosjekter for utvikling innenfor bransjen. Komiteen har budsjettansvar og innstiller på ressursbruk i denne sammenheng. Komiteen har videre hovedansvar for publisering og distribusjon av tekniske rapporter og håndbøker.

Utviklingskomite

Komiteens sammensetning

 • Jan Lima, Hæhre, leder
 • Peder Andersen, AMV
 • Stein Bjøru, Veidekke
 • Roar Sve, Skanska
 • Amund Bruland, NTNU
 • Thorvald Wetlesen, BeverControl
 • Hans-Petter Kristiansen, Dr. Ing. Aas Jakobsen
 • Marcus Fritzøe Lawton, Multiconsult
 • Åse Tukkensæter, Statens vegvesen
 • Vegard Olsen, Forcit
 • Iver Hauknes, Orica
 • Ida Rongved, NGI
 • Tone Nakstad, NFF

Komiteens arbeid

Komiteens møtes ca 6 ganger i året. En av møtene forøkes lagt til et pågående anleggsprosjekt. Komiteen har ansvaret for de fleste av NFFs utviklingsprosjekt og for hvert av disse oppnevnes en særskilt komite. Utgangspunkt for NFFs prosjektarbeid er uavhengighet fra partsinteresser, kompetanse i prosjektkomiteer, særskilte undersøkelser og forøvrig kjent viten på det tidspunktet prosjektet ble avsluttet. Prosjektresultatene formidles gjennom NFF håndbøker eller tekniske rapporter. Det forutsettes at resultater og anbefalinger benyttes av personer med forståelse for de begrensinger og forutsetninger som er lagt til grunn for det enkelte prosjekt.

Pågående prosjekt

 • Felles sikkerhetsforståelse angående arbeid foran bomfestet
 • Deponering og bruk av sprengstein
 • Byggetid for tunnelprosjekt (ledet av EBA) – Lenke til nettside med modell
 • Bergsikring ved bruk av åpen TBM
 • Digitale løsninger for tunneldrift
 • Kostnads- og produktivitetsutvikling i norsk tunneldriving
 • Risikovurderinger knyttet til større batteripakker ved tunneldriving – Lenke til rapport