Styret

NFF ledes av et styre, dette styret består av seks medlemmer, to varamedlemmer og leder av Yngres nettverk. Alle medlemmene og varamedlemmene er i tillegg med i en eller flere komiteer og utvalg. Alle i styrer, komiteer og utvalg jobber på dugnad og velvillighet fra egne arbeidsgivere. I tillegg har NFF en betalt generalsekretær og kursleder innleid fra Tekna.

Styrets sammensetning

  • Anne Kathrine Kalager, BaneNOR (leder)
  • Amund Bruland, NTNU (nestleder)
  • Kristian Kristoffersen Dahl, NGI (Yngres nettverk)
  • Roar Sve, Skanska (styremedlem)
  • Stein Bjøru, Veidekke (styremedlem)
  • Olaf Rømcke, Orica (styremedlem)
  • Sindre Log, The Robbins company (styremedlem)
  • Elin Morgan, Norconsult (varamedlem)
  • Elin Hermanstad Havik, Statens vegvesen (varamedlem)

Styrets arbeid

Styrets arbeid er å utarbeide strategi og handlingsplaner for foreningen. Det er styret som også tar beslutninger angående søknader om støtte til prosjekter eller andre formål som støtter foreningens arbeid. Styret har 6-8 styremøter i løpet av året. Det er styrets leder som sammen med generalsekretæren, bestemmer agenda for møtene og sørger for saksfremlegg til enkeltsakene.

Dersom man ønsker å fremme en sak for styret kan dette sendes til nff@nff.no.