Styret

NFF ledes av et styre, dette styret består av seks medlemmer, to varamedlemmer og leder av Yngres nettverk. Alle medlemmene og varamedlemmene er i tillegg med i en eller flere komiteer og utvalg. Alle i styrer, komiteer og utvalg jobber på dugnad og velvillighet fra egne arbeidsgivere. I tillegg har NFF en betalt generalsekretær og kursleder innleid fra Tekna.

Styrets sammensetning

  • Amund Bruland, NTNU (leder)
  • Joakim Navestad Hansen, Oslo VAV (Yngres nettverk, styremedlem)
  • Werner Stefanussen, Rambøll (styremedlem)
  • Sindre Log, SINTEF (styremedlem)
  • Elin Hermanstad Havik, Statens vegvesen (styremedlem)
  • Jan Lima, Hæhre (styremedlem)
  • Fredrikke Syversen, Oslo VAV (styremedlem)
  • Brede Nermoen, Bane NOR (Varamedlem)
  • Peder Andersen, AMV (Varamedlem

Styrets arbeid

Styrets arbeid er å utarbeide strategi og handlingsplaner for foreningen. Det er styret som også tar beslutninger angående søknader om støtte til prosjekter eller andre formål som støtter foreningens arbeid. Styret har 6-8 styremøter i løpet av året. Det er styrets leder som sammen med generalsekretæren, bestemmer agenda for møtene og sørger for saksfremlegg til enkeltsakene.

Dersom man ønsker å fremme en sak for styret kan dette sendes til nff@nff.no.

Styret har muligheten til å gi finansiell støtte til prosjektutvikling som støtter formålet med foreningen, samt deltakelse på faglige konferanser. Her er retningslinjene for denne finansielle støtten.

Støtte til deltakelse på WTC

Støtte til prosjektutvikling

Mal for utbetaling av utlegg for foreningen