Styret

NFF ledes av et styre, dette styret består av seks medlemmer, to varamedlemmer og leder av Yngres nettverk. Alle medlemmene og varamedlemmene er i tillegg med i en eller flere komiteer og utvalg. Alle i styrer, komiteer og utvalg jobber på dugnad og velvillighet fra egne arbeidsgivere. I tillegg har NFF en betalt generalsekretær og kursleder innleid fra Tekna.

Styrets sammensetning

  • Amund Bruland, NTNU (leder)
  • Joakim Navestad Hansen, Oslo VAV (Yngres nettverk, styremedlem)
  • Werner Stefanussen, Rambøll (styremedlem)
  • Sindre Log, SINTEF (styremedlem)
  • Elin Hermanstad Havik, Statens vegvesen (styremedlem)
  • Jan Lima, Hæhre (styremedlem)
  • Fredrikke Syversen, Oslo VAV (styremedlem)
  • Brede Nermoen, Bane NOR (Varamedlem)
  • Peder Andersen, AMV (Varamedlem

Styrets arbeid

Styrets arbeid er å utarbeide strategi og handlingsplaner for foreningen. Det er styret som også tar beslutninger angående søknader om støtte til prosjekter eller andre formål som støtter foreningens arbeid. Styret har 6-8 styremøter i løpet av året. Det er styrets leder som sammen med generalsekretæren, bestemmer agenda for møtene og sørger for saksfremlegg til enkeltsakene.

Dersom man ønsker å fremme en sak for styret kan dette sendes til nff@nff.no.

Styret har muligheten til å gi finansiell støtte til prosjektutvikling som støtter formålet med foreningen, samt deltakelse på faglige konferanser. Her er retningslinjene for denne finansielle støtten.

Støtte til deltakelse på WTC

Støtte til prosjektutvikling