Internasjonal komite

Internasjonal komite har ansvaret for å bringe internasjonal kunnskap/erfaringer inn i NFF, og spre den norske kunnskapen/erfaringen til utlandet. Utarbeidelse og utgivelse av de engelske publikasjonene tilfaller denne komiteen. De har også ansvaret for å utarbeide grunnlaget for eventuelle styrevedtak NFF skal ta i forbindelse med ITA. Komiteen har det redaksjonelle ansvaret på for våre engelske nettsider på tunnel.no. Eventuell deltakelse i næringslivsdelegasjoner til utlandet organiseres gjennom Internasjonal komité.

Internasjonal komite

Komiteens sammensetning

Internasjonal komite er åpen for representanter fra medlemsbedriftene som er internasjonale støttemedlemmer og personlige medlemmer som arbeider tett med andre land. Det er en forholdsvis stor komite og i 2017 ble det opprettet en styringsgruppe som har det mer operative ansvaret for komiteens arbeid.

Styringsgruppen består av:

 • Sindre Log, SINTEF, leder
 • Thor Skjeggedal, Skjeggedal Construction Services
 • Ruth Gunlaug Haug, Oslo kommune Fornebubanen
 • Anne Kathrine Kalager, BaneNOR
 • Tone Nakstad, NFF

Den øvrige komiteen består av:

 • Alv Hanstvedt, Giertsen Tunnel
 • Anders Kr. Vik, Norconsult
 • Kjell Sætrevik, Skanska
 • Øyvind Engelstad, SN Power
 • Ola Woldmo, Normet
 • Arnnulf Hansen, AMH Consult
 • Per Gunnar Andersen, AMV
 • Einar Broch
 • Jan G. Rohde, Sweco
 • Eivind Grøv, Sintef
 • Elisabeth Grasbakken, Multiconsult
 • Leon Eide, Oslo VAV
 • Per Anton Brandtzæg
 • Ivar Andersen, IFA
 • Roger Olsson, NGI
 • Frode Nilsen, LNS
 • Knut Garshol
 • Rolf Blomberg, Epirock
 • Gunnar Gjæringen
 • Per Svein Krøvel, VikØrsta
 • Anne-Lise Berggren, Geofrost
 • Hans Olav Hognestad, Mapei
 • Pål Fossum, Protan
 • Simen Aaserud, Protan
 • Fredrikke Syversen, Oslo VAV
 • Joakim Navestad Hansen, Oslo VAV
 • Aia Tusha, Lundgrens

Komiteens arbeid

Komiteen har fem møter i året, og i tillegg har styringsgruppen ytterligere 5 møter årlig. Komiteen arrangerer uformelle temakvelder, det tilbys foredrag fra utlandet, gjerne i kombinasjon med et norsk foredrag innen samme tema. Det er lagt vekt på faglig påfyll i kombinasjon med hyggelig nettverksbygging. Videre har komiteen ansvaret for å lage en engelsk publikasjon som vi tar med til den årlige WTC-konferansen. Komiteen har ellers ansvaret for kontakten med ITA og forbereder eventuelle innspill fra NFF til generalforsamlingen der.

Internasjonal konferanser

NFF er medlem i International Tunnelling Association (ITA) og European Federation of Explosives Engineers (EFEE) og vi har fast en fellesstand for medlemsbedriftene på WTC, og flere deltakere på den årlige konferansen til EFEE. I listen under finner du datoer og linker til de internasjonale konferansene vi oppfordrer våre medlemmer til å delta på – gjerne med faglige bidrag i form av presentasjoner eller såkalte posters. Om du har tips til flere konferanser, send det til nff@nff.no.

Norwegian Tunnelling Network

Norwegian Tunnelling Network, NTN, er et nettverk som ble etablert av noen av medlemmene i NFF. Nettverket hjelper å promotere hverandres produkter internasjonalt, og de samarbeider om å presentere den norske metoden å drive tunneler på. Nettverket har et eget styre og egen internettside: https://www.norwegiantunnelling.com/