OBS for Bergsprengere og Bergsprengningsledere

Ref. § 11.4 i Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff.

Bergsprengersertifikat er gyldig i inntil 5 fra dato for utstedelse. For å få fornyet sertifikatet må søker i flg. veiledningen til denne forskriften:

Gjennomføre et oppfriskningskurs administrert av Bransjeråd for Fjellsprengning (BfF), og ha bestått en tilhørende prøve, samt kunne legge frem en tilfredsstillende politiattest.

Kurset gjennomgår bl.a.:

  • Erfaringer og risikoområder
  • Oppdatering på lover og forskrifter
  • Produktoppdateringer
  • Ny rystelsesstand

Kurset avsluttes med en skriftlig prøve.

Det viser seg at mange har sertifikat som må fornyes innen utgangen av 2015. Derfor, ta en sjekk på ditt setifikat, kanskje er du en av dem som allerede i år må fornye.

For oversikt over kurs og påmelding til disse, gå inn på www.bransjeradet.no