NYTT fra NFF bl.a. om NRK radios tunnelsamtale i Ekko

NRK – Tunnel «spessial»

Tirsdag 20.juni presenterte NRK radio EKKO et meningsfullt program om tunneler. Flere NFFere hørte programposten og tilbakemeldinger til oss er meget positive. Antagelig var det første gang NRK beskriver detaljer om CT-bolten fra Vik Ørsta, om tunnelfobi, om Ryfast, og ikke minst NFF (Fjellsprengerne).

Kjell Sætrevik, Anne Merete Gilje og foreningens påtroppende Tone Nakstad var perfekte fagpersjoner assistert av en bilfører med fobi og Sintefs representant på fobi-feltet. Programposten er fortsatt tilgjengelig. Prøv linken nedenfor
https://radio.nrk.no/serie/ekko-gjenhoer/MDSP29012217/20-06-2017

Møter

Tirsdag 20 juni ble nok en travel NFF-dag. Diverse møter på formiddagen, en godt besøkt Temadag om nyere kontraktsformer, deretter Årsmøte etterfulgt av middag.

Årsmøte / Generalforsamling

Ingen dramatikk: Stor aktivitet gjennom året 2016 på alle aktivitetsfronter med betydelig ekstrabelastning for verdenskonferansen i Bergen. Tilfredsstillende økonomi , valg som forelått av valgkomite henholdsvis av styret.
Vedtak vil fremgå av Årsmøteprotokoll. Som kjent fratrer Frode Nilsen som formann. Ny formann er Øyvind Engelstad, mange gjenvalg mens nye ansikter er Stein Bjøru, Sindre Log og i samsvar med vedtatt vedtektsendring også formann i Yngres Utvalg.
Avslutning av årsmøtet ble blomster og mange takketaler, høyst fortjent mener vi:

Frode Nilsen ble avtakket med velfortjente godord fra Øyvind Engelstad. Faglig sekretær Thor Skjeggedal som fratrer 1.juli 2017 fikk blomster og godord fra flere hold, dessuten ble det blomster med klem og takk til en særgruppe for innsats i forberedelsene og gjennomførinng av Verdenskonferansen. Takketalere var, foruten Frode og Øyvind, Ruth Gunlaug Haug og Nils Borge Romslo.

Tone Nakstad

Verken Frode Nilsen eller Thor Skjeggedal forlater NFF helt, nye roller – mindre tidkrevende. Frode har bidratt stort, spesielt de seneste to årene. Thor takker av etter femten års førsteklasses innsats som faglig sekretær og begge etterlater tomrom.

Vi får heldigvis hjelp. Tone Nakstad som allerede er godt inne i arbeidet overtar formelt 1.juli.

Tone er ikke fersk i foreningssammenheng, hun har vært co-revisor i en årrekke. Med bakgrunn fra Statens vegvesen og Skanska Norge regner vi henne som henimot fullbefaren.