Ny testing av elektroniske tenner på E16 Bagn – Bjørgo

Skanska har sammen med Orica og Statens vegvesen allerede kjørt en forsøksserie med elektroniske tennere på tunnelprosjektet på E16 Bagn-Bjørgo.

Dette var såpass positivt for alle parter at de har lyst til å teste dette en gang til. I begynnelsen av desember tar de en ny runde med testing og sammenlikning. Det vil kjøres 5 salver med elektroniske tennere og deretter 5 salver med nonel, dette gjentas 3 ganger, så i alt 30 salver blir med på denne runden med forsøk.

På planleggingsmøtet mandag denne uken ble man enige om hvordan man skal følge opp disse salvene, for å skaffe best mulig data til å gjøre en vurdering av de to tennsystemene til Orica.