Ny strategi for gjennomføring av arrangement

Ny strategi for gjennomføring av arrangement

Norsk forening for fjellsprengningsteknikk har lagt om strategien for gjennomføring av sine arrangement for høsten 2020. NFF hadde i utgangspunktet tenkt å gjennomføre alle sine arrangement som planlagt, dog med tilpasning av antall deltakere, størrelse på lokaler og så videre, slik at vi kunne følge de til enhver tid gjeldende smittevernreglene.

Slik hadde vi altså planlagt å gjennomføre Tunneldagene 2020. Vi hadde lagt til rette for god avstand mellom stoler i salen, bordservering til alle måltid, kjøpt inn munnbind til bruk på busstur til befaring blant mye annet. Vi la opp til å følge smittevernreglene og vel så det. Likevel greier vi ikke å føle oss sikre på at samlingen ikke vil resultere i at vi kan være med på å spre smitte blant de 80 påmeldte deltakerne. Samtidig ble det klart at mange av våre medlemsbedrifter og personlige medlemmer har enda strengere retningslinjer enn myndighetenes smittevernregler å forholde seg til, og at det ville bli vanskelig for dem å delta i Drammen. Ordtaket «er du i tvil, så er du ikke i tvil», ble tilslutt det mest tungtveiende argumentet for styrevedtaket.

NFF anser seg selv som å være den viktigste kunnskapsarenaen for bruk av berggrunnen, og har basert mange av konferansene sine på fysisk fremmøte blant de vi av og til benevner som «storfamilien». Gitt smittesituasjonen i disse dager, kan vi ikke fullt ut garantere at vi greier å beskytte alle deltakerne mot smitte, og vil derfor på resten av årets arrangement basere oss på bruk av digitale løsninger i langt større grad enn tidligere.

Tunneldagene 2020 blir annerledes enn planlagt, men vi håper å få gjennomført alle foredragene som var planlagt. Vi legger om til virtuell befaring med foredrag og dronefilm fra prosjektet. Det legges nå opp til et webinar til alle deltakerne med kun noen få fremmøtte i Drammen. Vi vil i denne forbindelse takke programkomite og foredragsholdere, som gjennom flere måneder har stått på for å lage et interessant og flott program.

Som resten av samfunnet gleder vi oss til at denne unntakstilstanden blir avløst av noe mer normalt, og da skal NFF fortsatt være den viktigste kunnskapsarenaen for bruk av berggrunnen og være beredt til å gjennomføre både våre kjente og kjære og noen nye arrangement for våre faste og mange nye deltakere med åpne armer og en god klem.

Inntil da:
Ta vare på hverandre – hold avstand!

Styret i Norsk forening for fjellsprengningsteknikk

Tunneldagene 2020 ble kjørt som et webinar, med kun foredragsholdere og komite tilstede i salen.