Ny leder i NFF

4. mai ble det andre digitale årsmøtet i foreningen gjennomført. Og en av de viktigste sakene var valgkomiteens innstilling til nytt styre.

Ny leder i NFF

Anne Kathrine Kalager (BaneNOR) ble takket av som leder av foreningen på generalforsamlingen 4. mai. Nyvalgt leder Olaf Rømcke (Orica) benyttet anledningen til å takke Anne Kathrine for hele ti år i styret, de to siste årene som leder. «Jeg skulle gjerne gitt deg en diger bukett med blomster og en god klem, men da får vi Bent Høie på nakken, så overrekkelsen blir ordnet per post og klemmen får vi ha til gode» sa Olaf. Han trakk frem Anne Kathrine sin gode innsats i å styre foreningen gjennom en tøff periode med mye usikkerhet. Han trakk likevel frem at anleggsbransjen sånn sett har greid seg godt gjennom pandemien og at det ser lyst ut også for videre satsing på samfunnsnyttig infrastruktur, med mange interessante prosjekter også i tiden som kommer.

Roar Sve (Skanska) og Elin Morgan (Norconsult) ble også takket av som henholdsvis styremedlem og varamedlem. Av friske krefter og nye øyne ønskes Werner Stefanussen (Rambøll), Fredrikke Syversen (Oslo VAV) og Jan Lima (Hæhre) velkommen inn i styret i foreningen. Ragnhild Rostad (Trøndelag fylkeskommune) ble ønsket velkommen inn i styret tidligere år, som nyvalgt leder av NFF Yngres nettverk.