NFF sine medlemmer sitter med bred internasjonal erfaring

Forrige torsdag var mange fjellsprengere og tunnelfolk samlet for å spre erfaringer fra internasjonalt arbeid. La oss slå det fast med en gang; blant NFF’s medlemmer har vi erfaringer fra de fleste verdenshjørner. Vanskelig å få med alt i med denne artikkelen, men ta kontakt med bidragsyterne, de hjelper gjerne tid med råd og tips. Forumet ble ledet av styremedlem i NFF og leder for ITA Young Members, Sindre Log.

Aslak Ravlo

Aslak Ravlo startet med et raskt tilbakeblikk på erfaringene fra Snowy Mountains i Autralia fra 50-tallet. Når vi snakker om mobilitet i anleggsvirksomheten, og det gjerne innenlands, kan man tenke på dette anlegget. Flyreisen til Autralia tok flere dager den gangen, eventuelt kunne du velge flere uker i båt. Og det var populært – 8000 søkere på 400 jobber. Arbeidet ble gjennomført av Selmer i en type totalentreprisekontrakt, og kontrakten tilsvarte 3-4 ganger årsomsetningen i firmaet. Det et krav på maksimalt 10% lokale arbeidere, nå finner vi vel heller motsatte krav i dagens kontrakter.

Leiv Pedersen

Leiv Pedersen fortalte om et nyere prosjekt, men like fullt nybrottsarbeid. Clean Energy ville investere i utbyggingen av et vannkraftanlegg i Georgia. Og det ble noen utfordringer som måtte overvinnes. Først og fremst er det ikke helt rett frem å investere i at annet land og det krever hardt arbeid å skaffe finansiering, deretter møtte de utfordringer knyttet til vanskelige geologiske og geotekniske forhold med mye skred og ras. Eksisterende data om hydrologi, flom/vannføring og både vanlige og geologiske kart var mildt sagt mangelfulle. Utfordringer er til for å løses, og nå står anlegget der og produserer strøm som bare det. Sjekk ut videoen

Werner Stefanussen

Werner Stefanussen kom med mange nyttige tips til de som ønsker et mer internasjonalt nedslagsfelt. Han har hatt oppdrag i Latin-Amerika blant annet i de siste 20 årene. Og rollene har vært mange; technical manager, beslutningstaker, faglig rådgiver, assisterende byggeleder og slik kan man fortsette. Første tips, man må tørre å stikke hodet frem og være villig til å stole på egen kompetanse. Og Werners tanker rundt hvorfor er norske tunnelfolk ettertraktet kan oppsummeres i disse punktene:

  • Vi har god anerkjennelse som gode tunnelbyggere (NFF)
  • Vi er ikke korrupte
  • Vi viser fleksibilitet
  • Vi respekterer våre oppdragsgivere
  • Vi er ikke billigst, – og derfor forventes det noe av oss
  • Vi er effektive, dedikerte
  • Vi er pålitelige
  • Vi jobber hardt og målbevisst (lange dager)
  • Vi bør ha gode samarbeidspartnere/kontakter

Innen eiendom sies det: Beliggenhet-beliggenhet-beliggenhet, for å lykkes med internasjonalt arbeid er tilsvarende begrep: Relasjoner-relasjoner-relasjoner, etter Werners erfaring. Så stikk hodet frem, gjerne som foredragsholder på konferanser og liknende, og la det stå til.

Knut Garshol

Knut Garshol har vært i store deler av verden, blant annet i Hong Kong, Sri Lanka, flere plasser i USA, Pakistan, Colombia, Island, Malaysia og Quatar. Det er er en god ambassadør for den norske metoden ute i den store verden. Når problemene oppstår på stuff så må man på stuff for å løse dem. En god porsjon erfaring med hva som faktisk virker, gir en god verktøykasse for å finne den løsningen som passer akkurat for det oppståtte problemet. Knut blir ofte kontaktet som en slags tunnelbransjens svar på «Red» Adair, men helst vil Knut litt tidligere inn i prosjektet. Hvis du lurer på noe rundt injeksjon, ta kontakt, men vær forberedt på en diskusjon hvis du hevder at trykk alene er egnet som stoppkriterium ved injeksjon.

Sindre Log

Tilslutt kom Sindre tilbake med noen betraktninger før en kort diskusjon i plenum. Det er liten tvil om at «Megaprosjekter» er en trend i tiden. Prosjektene er så store at selv store entreprenører må slå seg sammen med andre for å ha kapasitet til å levere. Dette krever  globale aktører. Sindre har selv vært med som TBM Robbins Company’s representant på mange prosjekter utenlands og han kan slå fast at for tunnelingeniører er det et globalt arbeidsmarked, og det er et stort behov for ekspertise. Det er videre økende fokus på sikkerhet, miljø, geologiske forundersøkelser og forinjeksjon også i et globalt perspektiv. Med andre ord, er det fortsatt et behov for norsk kompetanse i et internasjonalt marked.

Som et eksempel på en måte å presentere seg selv på, så er det alltid lurt å få fram faglige artikler. Her et eksempel fra Einar Broch og Arvid Palmstrøm.

Design_unlined_hydropower_tunnels